helmi 14

Facebook -SensuuriSuvakkienYlläpitämä


Tämä on toistaiseksi käytössä oleva virallinen sivu.
Facebook laittoi alkuperäisen sivun julkaisukieltoon tilapäisesti. Syy oli Odinien ryhmäkuvan julkaiseminen.

*Update*
Virallinen Soldiers Of Odin -sivu jälleen auki.

helmi 05

The ANTIFA song

tammi 22

Hege Storhaug: Islam yhdestoista vitsaus, osa 7

Euroopan vaihtoehdot, poliittinen ratkaisu tai sisällissota

Kansainvaelluksessa ihmisten käytöksen ratkaisee ryhmädynamiikka. Yksittäisen ihmisen ominaisuuksilla ei ole mitään merkitystä. Tiivis yhteisö kontrolloi

jäsentensä toimintaa, sitä tarkemmin, mitä suurempi joukko on kyseessä. Maahanmuuttajalähiö tuhansine asukkaineen on kopio lähtömaiden yhteisöistä.

Tämä korostuu lähiössä, jossa ”partamiesten varjo” valvoo julkista tilaa. Aika on valloittajien puolella. Islamistit voivat säädellä konfliktin luonnetta halunsa

mukaan, kunnes katsovat asemansa riittävän vahvaksi seuraavaan vaiheeseen.

Lue

tammi 22

Hege Sturhaug: Islam yhdestoista vitsaus, osa 6

Onko muslimien integraatio ( kotouttaminen ) mahdollinen?

Monikulttuurisuusoppi lähtee siitä olettamuksesta, että toisilleen vieraat kulttuurit sulautuvat yhteen ja synnyttävät uuden sivilisaation omien osia entisistä kultuureista.

Usein on esimerkkinä vastoin todellisuutta viitattu USA:han, jossa kantaväestö tuhottiin lähes sukupuuttoon ja henkiinjääneet sijoitettiin reservaatteihin. Edes valloittajat

eivät muodosta yhtenäiskultuuria, vaan jopa asuinalueet ovat etnisesti ja kultuurisesti eriytyneet. Kaikki tietävät että on kiinalais kaupunginosat ja mustien omat getot jne.

Erikseen täytyy mainita, missään päin maailmaa ei merkittävässä vähemmistöasemassa olevat muslimit ole sulautuneet millään tavalla valtaväestöön ja missä he ovat

enemmistönä, siellä on voimassa sharialaki. Jonkin sortin sisällissotaa käydään lukuisissa maailman maissa islamin valtapyrkimyksistä johtuen.

Lue

tammi 22

Hege Storhaug: Islam, yhdestoista vitsaus osa 5

Terrorismi ja ”oikea islam”, saman kolikon kaksi rumaa puolta.

Kaikki se mitä ihmiset kieltäytyvät kuulemasta, ratkaisee elinehtomme tulevaisuudessa. Ihmiset eivät kertakaikkiaan halua uskoa, että olemme sodassa islamin kanssa.

Terroristit, salafistit, jihadistit, miten sitten heitä kutsutaan, käyttävät häikäilemättä hyväkseen ihmisten naiviutta tai halua paeta todellisuutta. Humaanin ihmisen maailmankuva

ei kestä ajatusta, että on ihmisyhteisö, jossa vääräuskoisten kaikenlainen vaino ja teurastaminen on hyve. ISIS teurastusvideoineen on kolikon toista puolta Sillä luodaan

pelon ilmapiiriä yhdessä Eurooppaan kohdentuvan terrorismin kanssa. Pelkkä terrori ja raiskaaminen ei riitä, tarvitaan myös islamilainen taho, joka esittää vaatimukset

kauniissa kääreissä.
Lue