tammi 22

Hege Sturhaug: Islam yhdestoista vitsaus, osa 6

Onko muslimien integraatio ( kotouttaminen ) mahdollinen?

Monikulttuurisuusoppi lähtee siitä olettamuksesta, että toisilleen vieraat kulttuurit sulautuvat yhteen ja synnyttävät uuden sivilisaation omien osia entisistä kultuureista.

Usein on esimerkkinä vastoin todellisuutta viitattu USA:han, jossa kantaväestö tuhottiin lähes sukupuuttoon ja henkiinjääneet sijoitettiin reservaatteihin. Edes valloittajat

eivät muodosta yhtenäiskultuuria, vaan jopa asuinalueet ovat etnisesti ja kultuurisesti eriytyneet. Kaikki tietävät että on kiinalais kaupunginosat ja mustien omat getot jne.

Erikseen täytyy mainita, missään päin maailmaa ei merkittävässä vähemmistöasemassa olevat muslimit ole sulautuneet millään tavalla valtaväestöön ja missä he ovat

enemmistönä, siellä on voimassa sharialaki. Jonkin sortin sisällissotaa käydään lukuisissa maailman maissa islamin valtapyrkimyksistä johtuen.

Lue