Facebook rikkoo törkeästi Suomen lakia

25. Syyskuuta järjestetään Eduskuntatalolla kokoontumislain mukainen yleinen kokous.

Asiasta on julkaistu myös Facebookissa ilmoitus, jonka ko. taho on poistanut vedoten “vaarallisia henkilöitä ja yhteisöjä” koskeviin yhteisönormeihinsa.


Perusteluina usein käytetään, että Facebook on ulkomainen yksityinen yritys, joka päättää itse sisällöstään.

Kumpikaan peruste ei pidä paikkaansa:

FACEBOOK TECHNOLOGIES on rekisteröity myös Suomeen, y-tunnuksella 2677420-7.
Facebook on tosiasiallisesti julkinen palvelu, joka saa tukea toimintaansa kansallisvaltioiden verovaroista.

Laillisen tapahtuman mainostamisen estämisestä on tehty rikosilmoitus.
Myös Facebookin täytyy noudattaa Suomen lakeja.

On aika saada mediajätit noudattamaan Suomen lakia, Suomessa toimiessaan!
Tehkää rikosilmoituksia laitonta sensuuria havaitessanne.